Bekend in Nederland

 

G 860 Bilthoven, Broederschapshuis 
© WAEGH