Bekend in Nederland

 

G 4074 Garijp, Zuivelfabriek De Eendracht

 
© WAEGH