Bekend in Nederland

 

G 860 Bilthoven, Broederschapshuis

 
© WAEGH